Familieopstellingen

Je kunt een opstelling zien als een foto die tot leven komt. Het is (dankzij de inzet van representanten) een letterlijke en daarmee levendige weergave van een systeem. Denk dan aan een familie, team of organisatie waar je deel van uit maakt. Een opstelling zorgt dankzij een krachtig energetisch veld voor inzichten en eye openers als het gaat om verhoudingen en patronen. Samen met mijn moeder Yvonne Hoogerdijk (Licht en Inzicht Coaching) organiseer ik regelmatig verschillende vormen van opstellingen.

Een familieopstelling: wat is dat?
Een familieopstelling geeft het innerlijk beeld weer van hoe jij jouw gezin of familie ervaart. Een familieopstelling is een krachtige methodiek om snel zicht te hebben op de lijnen in je leven en op de verbindingen binnen een organisatie (familie, werk, vriendenkring) of systeem. Deze verbindingen bepalen voor een groot deel jouw leven en ook wie je nu bent. Het legt de onbewuste lijntjes bloot en je belééft die onbewuste verbanden. Met een opstelling wordt duidelijk welke dynamieken er zijn in jouw systeem van herkomst, of bijvoorbeeld binnen je huidige familiesysteem. Welke invloed hebben gebeurtenissen, pijn en levenservaringen van jouw (voor)ouders op jou? Zijn er terugkerende patronen? Is er iets dat jou steeds belast, wat jij misschien “draagt”? Hoe kun je dit doorbreken, welke beweging is er nodig? Wat was/is je plaats binnen dit systeem? Ook wordt duidelijk wat de invloed is van het grotere geheel op jou als mens. Sta je op de goede plek? We kijken dan naar de dynamiek tussen mensen onderling zoals bv. in familieverband, relaties of je werkkring. Door een familieopstelling ga je “uit je verhaal”.

Hoe werkt het?
Bij een familieopstelling brengt de vraaginbrenger één vraag in. Die vraag, dat “innerlijke beeld” stellen we op. We werken met representanten. Je hoeft dus niet je familie mee te nemen. De representanten staan voor iets of iemand die belangrijk is binnen jouw thema of jouw vraag. Zij geven de informatie terug die zij ervaren, waarmee je als vraaginbrenger meer en vaak verrassende inzichten krijgt in de situatie of met betrekking tot de centrale vraag. Ook als representant kan het je heldere inzichten verschaffen over jouw eigen thema(‘s).

Organisatie opstelling: wat is het?
Bij een organisatieopstelling gaat het om inzicht te krijgen in jouw plaats binnen het team of binnen het organisatiesysteem. Sta je op de goede plaats: welke effecten heeft de dynamiek van het team of de organisatie op jou, hoe liggen de verhoudingen. Het raakt aan waar je schittert, waar je je het best op je plek voelt of waar je mogelijk vastloopt. Wat is de systemische functie van de leden van het team, van ieder in het geheel? Als je stevig op je plek staat kun je waardevolle doelen voor jezelf en de organisatie halen, richt je je energie op zaken waar je invloed op hebt en zet je je krachten en talenten nuttig in.

Hoe ziet het eruit?
Jij en je team formuleren een thema of vraag die jullie tegen het licht willen houden, waar je inzicht in wilt. Het thema stellen wij op; de teamleden verkennen in “het veld” waarin zij zich bewegen, wat hun plek is, hun rol is, welke mogelijke blokkades er zijn, wat er ontbreekt, waar de energie stagneert en waar het stroomt. Hoe is het met de samenwerking? Door beweging en door waar te nemen hoe het team er voor een ieder uitziet (en vanuit de verschillende individuele perspectieven belicht) kan er veel duidelijk worden en kan het inzicht de eerste (hulp)stap zijn naar verandering, versteviging van het team en het formuleren van een gezamenlijke focus of doel.

Heb je interesse in een opstelling of heb je een andere vraag? Bekijk de agenda of neem contact me op!